สินค้า

Power Transmission Belts
Automatic Lubrication System
Pneumatic Diaphragm Pump

Centralized
Lubrication system

Press Machine Service
& Spare Parts

IHI

fabrication

สำนักงานใหญ่

บริษัท โอทีเอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
377/273 หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร : 033-123354 มือถือ : 099-149-9984, 095-480-1228