แอพพลิเคชั่น

Automatic Lubrication System

Power Transmission Belts

Press Machine

Fabrication & Piping & Design tructure

สำนักงานใหญ่

บริษัท โอทีเอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
377/273 หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร : 033-123354 มือถือ : 099-149-9984, 095-480-1228